Specialanpassad fastighetsförvaltning

 

Vi erbjuder specialanpassad förvaltning med fokus på ditt behov för att förenkla din vardag och för en förbättrad fastighetsekonomi med värdetillväxt.

Våra kunder är mindre och medelstora fastighetsägare, stiftelser, aktiebolag och samfälligheter.

Vi på Fastighetspartner förvaltar andras fastigheter, dvs vi äger inga egna fastigheter utan fokuserar på ditt behov.