Jag har fått en faktura på en pantförskrivningsavgift?

Varje gång du tar ett lån med lägenheten som säkerhet tar vi enligt föreningens stadgar en avgift för hanteringen av detta.

Jag har fått en faktura på överlåtelseavgift?

När du köpereller säljer en lägenhet tar vi ut en avgift enligt föreningens stadgar.

Jag vill ha både bostad och garage på samma avi?

Kontakta oss så ordnar vi detta.

Jag skall resa bort en längre period och vill säkra mina betalningar av hyran?

Kontakta oss så får du OCR nummer eller annan instruktion om hur vi går tillväga.

Jag vill ändra från kavartalsbetalning till månadsbetalning?

Föreningens styrelse måste godkänna och meddela oss innan ändring kan ske.Vill du däremot ändra från månadsbetalning till kvartalsbetalning ber vi dig kontakta oss så löser vi det.

Om jag säljer och flyttar mitt i månaden?

Be mäklaren hjälpa dig med avräkningen, vi skickar aldrig avi på mindre än en månad.

Jag är nyinflyttad, när får jag mina avier?

Så fort vi fått in överlåtelsehandlingarna från föreningen registrerar vi de nya ägarna i vårt system och skickar ut de nya avierna. Har du aautogiro så skickas avier bara ut när hyran justerats.

Jag har inte fått någon avi, måste jag betala?

Ja du är skyldig att betala din avgift/hyra ändå. Kontakta oss så får du avier eller OCR nummer för Internet betalning.

Jag skall flytta och vill avsluta mitt autogiro?

Kontakta din bank så hjälper dom dig.

Avgiften/hyran har ändrats hur gör jag för att rätt belopp skall dras?

Det sker automatiskt utan att du behöver göra någonting.

Mitt autogiro har inte dragits?

Oftast beror detta på att det saknas teckning på betalningsdagen. OBS! Det måste finnas pengar på kontot senaste vardagen före betalningsdagen. (sista vardagen i månaden innan avgiften skall betalas)

Jag vill gärna att avgiften/hyran dras automatiskt med autogiro hur gör jag då?

Gå in på vår hemsida, skriv ut ansökan för autogiro, fyll iden signera och sänd den till oss så återkommer vi och banken med bekräftelse inför nästa kvartalsavisering.