Egen hemsida i Bostadsrättsföreningen?

Vi på Fastigehtspartner erbjuder våra kunder och andra föreningar att sätta upp och drifta en hemsida för er till ett av markandens lägsta priser. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.

Ombildning till bostadsrätt?

Intresset är stort för att ombilda hyresrätter till bostadsrätt. Fastighetspartner hjälper er gärna med denna process och samarbetar med ledande aktörer på vår marknad. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.

Energideklaration?

Senast 2008 skall det finnas en energideklaration för alla flerbostadshus. Det brinner i knutarna och det är viktigt att planera in detta arbete för att säkra leverans.Fastighetspartner hjälper föreningar att genomföra detta genom ett samarbete med en ledande aktör på området. Välkommen att kontakta oss för en offert.

Skyldigheter, lägenhetsunderhåll?

Bostadsrättslagen säger att bostadsrättsinnehavaren skall hålla lägenheten i gott skick. Stadgarna reglerar närmare vad det innebär. Det är ofta svårt att dra gränsen mellan föreningens och medlemmens ansvar för underhållet.En gränsdragningslista från styrelsen är önskvärd.

Vattenskada i köket! När vi flyttat in upptäckte vi en fuktskada i köket, Vi anmälde det till föreningen som anlitade reparatör och åtgärdade skadan vilket kostade 14.000 + moms. Vem är ansvarig att betala räkningen?

Det är generellt den nuvarande medlemmen som ansvarar för skador i lägenheten. Om skadan kan anse bero på bristfällig renovering av tidigare ägare är ändå den nuvarande ägaren ansvarig gentemot föreningen.Om nuvarande ägare får betala för skadan kan han försöka få den tidigare ägaren att ersätta honom.

Andrahandsuthyrning?

Efter godkännande från styrelsen för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt får du ta ut en brukshyra. Dvs en hyra motsvarande vad en hyresrätt i samma storlek, skick och läge skulle kosta. Hyrs lägeneheten ut möblerad kan hyran ökas med ytterligare 10-15%.

Opartisk instans?

Bostadsrättsnämnden är en från fastighetspartner helt fristående prövningsnämnd dit bostadsrättsinnehavare kan vända sig med svåra och eller kontroversiella frågor. Dom tar en marginell avgift för sina tjänster.

Avgå ur styrelsen?

Styrelsemedlem kan när den vill av vilket skäl som helst välja att avgå ur styrelsen.