Blankett för uppsägning?

På vår hemsida finner du en blankett för uppsägning. För att uppsägningen ska vara giltig: skriv ut blanketten, fyll i erforderliga uppgifter, underteckna uppsägningen och sänd in den till Fastighetspartner.

Hur säger jag upp mitt hyreskontrakt?

Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Skriftlig uppsägning skall ha inkommit senast den sista dagen i månaden. Då hyreskontraktet är uppsagt, är hyresgästen skyldig att visa lägenheten för ny hyresgäst. När lägenheten sägs upp skall ev. p-plats sägas upp samtidigt. Det är inte tillåtet att överlåta lägenhet utan Fastighetspartners godkännande. Hyresgästen skall återlämna samtliga nycklar vid avflyttning. […]