Nyhetsarkiv

Urban Jacobsson lämnar

Urban Jacobsson lämnar den 1 juni 2018 Fastighetspartner i Göteborg AB efter 4 år som VD. Under dessa år har Urban lagt ned ett stort arbete med att föra företaget till en servicepartner som med ledorden hållbar, lönsam & trivsam utvecklat kundernas verksamheter. Arbetet med att inom SBC-koncernen utveckla Fastighetspartners tjänster gentemot de viktiga segmenten stiftelser och privata investerare, fortsätter med oförminskad kraft och inriktning. Till ny tf VD har utsetts Maria Ollén, idag Ekonomiansvarig inom Fastighetspartner. Roger Ridderfalk, idag Förvaltningschef i Fastighetspartner, har utsetts till tf vVD och kommer tillsammans med Maria att utgöra bolagets ledning med fokus på tillväxt inom segmentet privata fastighetsägare.

(2018-05-04)

GDPR

Med anledning av GDPR som träder ikraft 25 maj 2018 kommer vi inom några veckor skicka ut en bilaga till vårt avtal till dig. Bilagan beskriver på ett övergripande sätt hur och på vilket sätt Fastighetspartner agerar som biträde till er då det är ni som kund som är Personuppgiftsansvarig.

(2018-03-21)