Nyhetsarkiv

Brf

Till följd av organisationsförändringar kommer Emelie Andersson att vara kontaktperson för våra Brf kunder. Emelies kontaktuppgifter är emelie@fastighetspartner.se, 0317882611. Emelie kommer att vara den som Brf styrelse och medlemmar vänder sig till när vid behov av vår hjälp. Det är att yttersta vikt att föreningar som har haft årsstämma och gjort förändringar i styrelsen, informerar oss om detta med hänsyn till GDPR. Vi är tacksamma om ni skickar aktuellt registreringsbevis från Bolagsverket så att vi kan säkerställa att det är behöriga personer som attesterar leverantörsfakturor i Palette samt har tillgång till kundportalen. För att även säkerställa att vi hanterar information per e-post i enlighet med GDPR ber vi de Brf föreningar som ännu inte har en styrelse e-postadress att snarast skaffa en samt meddela oss. Därefter tar vi bort de privatadresser som finns vi i våra register.

(2018-08-07)

Sommarbemanning

Under veckorna 29-30 har vi begränsad bemanning på kontoret till följd av semestrar, ber er ha överseende med att svarstiderna under den perioden kan bli något längre.

(2018-06-29)

Leverantörsfakturor

För att frigöra resurser, flyttar vi scanning av leverantörsfakturor till vår koncern SBC i Sundsvall. Ny postadress är: Fakturamottagare XXXX c/o SBC AB Box 9001 85009 Sundsvall Leverantörsfakturor kan även skickas till epost supplierinvoice@fastighetspartner.se. Notera dock att fakturan måste vara i pdf format och innehålla endast en faktura med eventuella bilagor per pdf.

(2018-06-29)

Urban Jacobsson lämnar

Urban Jacobsson lämnar den 1 juni 2018 Fastighetspartner i Göteborg AB efter 4 år som VD. Under dessa år har Urban lagt ned ett stort arbete med att föra företaget till en servicepartner som med ledorden hållbar, lönsam & trivsam utvecklat kundernas verksamheter. Arbetet med att inom SBC-koncernen utveckla Fastighetspartners tjänster gentemot de viktiga segmenten stiftelser och privata investerare, fortsätter med oförminskad kraft och inriktning. Till ny tf VD har utsetts Maria Ollén, idag Ekonomiansvarig inom Fastighetspartner. Roger Ridderfalk, idag Förvaltningschef i Fastighetspartner, har utsetts till tf vVD och kommer tillsammans med Maria att utgöra bolagets ledning med fokus på tillväxt inom segmentet privata fastighetsägare.

(2018-05-04)

GDPR

Med anledning av GDPR som träder ikraft 25 maj 2018 kommer vi inom några veckor skicka ut en bilaga till vårt avtal till dig. Bilagan beskriver på ett övergripande sätt hur och på vilket sätt Fastighetspartner agerar som biträde till er då det är ni som kund som är Personuppgiftsansvarig.

(2018-03-21)