Nyhetsarkiv

GDPR

Med anledning av GDPR som träder ikraft 25 maj 2018 kommer vi inom några veckor skicka ut en bilaga till vårt avtal till dig. Bilagan beskriver på ett övergripande sätt hur och på vilket sätt Fastighetspartner agerar som biträde till er då det är ni som kund som är Personuppgiftsansvarig.

(2018-03-21)

Driftsstopp

Torsdag den 15 mars kl 16.00 stänger vi ned våra system för underhåll. Dessa beräknas vara öppna åter kl 9 fredag den 16 mars

(2018-02-28)