Grundutbildning i att vara styrelseledamot

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är ny i rollen som styrelseledamot i en bostadsrättsförening men även till dig som varit ledamot en tid och som upplever behov av uppdatering i regelverk mm. Bland de frågor som vi kommer behandla är

  • lagar och regler
  • föreningens organisation
  • rekommendation till hur styrelsearbetet planeras för året
  • varför budget och underhållsplan
  • årsbokslut med stämma mm

När: Onsdag den 27 september från 17.00 – 20.00

Anmälningsblankett erhålls av emelie@fastighetspartner.se eller 031 – 788 26 11