Tjänster

Vårt tjänsteutbud omfattar olika typer av fastighetsförvaltning och fastighetsservice som vi specialanpassar för de kundsegment vi valt att inrikta oss mot. Tjänsterna vi erbjuder omfattar valfria bastjänster och flexibla paket med valfria delar för de specialanpassade tjänsterna. Övergripande ambition för allt vi gör är förbättrad fastighetsekonomi.

Vi erbjuder tjänster inom följande områden

 • Ekonomisk förvaltning
 • Teknisk administrativ förvaltning
 • Upphandlingar

Genom vårt moderföretag SBC kan vi erbjuda

 • Bygg- och Projektledning
 • Fastighetsservice och lokalvård
 • Juridisk rådgivning

Genom samarbetspartner kan vi erbjuda specialkompetens och fördelaktiga villkor inom

 • Fastighetsförsäkringar
 • Fastighetsfinansiering
 • El-avtal
 • SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) Besiktning och dokumentation
 • mm