Bastjänster

Fastighetspartners erbjuder baspaket innehållande grunden till ett förvaltningsuppdrag där dessa paket kan man lägga till eller dra ifrån tjänster och skapa en skräddarsydd lösning som passar varje kund. Det kunderna vill arbeta med själva, skall de fortsätta med. Fastighetspartner ger genom sina seniorrådgivare stöd till befintliga kunder, men även till egenregiförvaltare i samband med effektiviseringsprojekt, kostnadsintäktsanalyser eller vid köp och försäljning.

En partnerrelation utgör grunden för ett lyckat samarbete. Nedan beskrivs de valbara bastjänster som Fastighetspartner ebjuder och som utgör grunden i förvaltningsåtagandet. Tjänsterna kan också köpas separat.

Bastjänst – Ekonomisk förvaltning

Vi skräddarsyr den ekonomiska förvaltningen utifrån respektive fastighetsägares önskemål och behov. Fastighetspartners ekonomiska baspaket
omfattar normalt allt det ekonomiska arbete som måste ske i bolag, stiftelser och
samfälligheter, som tex:

 • Hyres- och avgiftsavisering
 • Betalningspåminnelser, krav, inkasso
 • Kontraktsadministration, hyresförhandling
 • Löpande bokföring
 • Digital attest av leverantörsfakturor
 • Budget, prognoser
 • Bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration
 • All information finns tillgängligt i vår Kundportal

Fastighetspartner har goda kontakter med revisorer, banker, kreditinstitut och erfarna
fastighetsrådgivare och kan erbjuda kvalificerad rådgivning inom alla typer av
fastighetsrelaterade frågor.

Bastjänst – Teknisk administrativ förvaltning

Vi skräddarsyr den tekniska förvaltningen utifrån respektive fastighetsägares önskemål och behov. Fastighetspartners tekniska förvaltning kan
omfatta delar av eller allt tekniskt arbete som bör ske i en fastighet, som tex:

 • Rondering
 • Felavhjälpan
 • Reparationer
 • Analys av kostnadsbilden på drift
 • Underhållsplanering
 • Besiktningar
 • Upphandling och Projektering

Fastighetspartner har stor erfarenhet inom byggnadsteknik och erbjuder allt från beprövade
helhetslösningar, till att komplettera fastighetsägaren eller styrelsen med ett specifikt urval
tjänster.

Bastjänst – Fastighetsservice

Fastighetspartner hjälper gärna kunder som önskar det med ett helhetsåtagande som inkluderar fastighetsskötsel. Vi samarbetar med några duktiga och bra skötselfirmor och väljer den som bäst passar kundernas behov.