Stiftelser

 

Specialanpassade tjänster för Stiftelser eller specialfastigheter

Stiftelser, kyrkor, ordenssällskap och samfund har många gånger unika krav och önskemål på förvaltningen av sina fastigheter. Underliggande syften med verksamheten är många gånger viktigare än fastigheten. Styrelsen och beslutsfattaren saknar många gånger marknadskännedom och fastighetskompetens vilket gör att värdeökning och vinstmedel förbises.
Materialval, känsla för byggnaden och dess syften är avgörande för hur väl man lyckas med förvaltningen av denna typ av byggnader. Många gånger syftar dessa ägare till någon form av välgörande ändamål. Det är då viktigt att utveckla fastighetens värde samtidigt som eventuella hyresrabatter eller värdet av andra nyttoeffekter åskådliggörs för medlemmar och hyresgäster.

Nedan beskrivs de valbara tilläggstjänster som Fastighetspartner erbjuder utöver det urval av bastjänster som utgör grunden i förvaltningsåtagandet.

Skräddarsytt specialförvaltningspaket

  • Anpassat urval – Ekonomisk förvaltning
  • Anpassat urval – Teknisk administrativ förvaltning
  • Anpassat urval – Fastighetsservice
  • Anpassat urval – Kompetensstöd

Kompetenspaketet

Detta paket ger styrelsen eller ägaren möjlighet att efter behov avlastas i kompetens- och
ansvarsfrågor. Tanken är att man genom sitt samarbete med Fastighetspartner skall få
tillgång till kompetens inom hela fastighetsområdet i den omfattning som önskas.

  • Styrelsestöd
  • Utbildningsstöd (teknik, ekonomi och juridik)
  • Adjungerad styrelseledamot