Egen hemsida i Bostadsrättsföreningen?

Vi på Fastigehtspartner erbjuder våra kunder och andra föreningar att sätta upp och drifta en hemsida för er till ett av markandens lägsta priser. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.

Ombildning till bostadsrätt?

Intresset är stort för att ombilda hyresrätter till bostadsrätt. Fastighetspartner hjälper er gärna med denna process och samarbetar med ledande aktörer på vår marknad. Välkommen att kontakta oss för en diskussion om hur vi kan hjälpa er.

Energideklaration?

Senast 2008 skall det finnas en energideklaration för alla flerbostadshus. Det brinner i knutarna och det är viktigt att planera in detta arbete för att säkra leverans.Fastighetspartner hjälper föreningar att genomföra detta genom ett samarbete med en ledande aktör på området. Välkommen att kontakta oss för en offert.

Skyldigheter, lägenhetsunderhåll?

Bostadsrättslagen säger att bostadsrättsinnehavaren skall hålla lägenheten i gott skick. Stadgarna reglerar närmare vad det innebär. Det är ofta svårt att dra gränsen mellan föreningens och medlemmens ansvar för underhållet.En gränsdragningslista från styrelsen är önskvärd.

Vattenskada i köket! När vi flyttat in upptäckte vi en fuktskada i köket, Vi anmälde det till föreningen som anlitade reparatör och åtgärdade skadan vilket kostade 14.000 + moms. Vem är ansvarig att betala räkningen?

Det är generellt den nuvarande medlemmen som ansvarar för skador i lägenheten. Om skadan kan anse bero på bristfällig renovering av tidigare ägare är ändå den nuvarande ägaren ansvarig gentemot föreningen.Om nuvarande ägare får betala för skadan kan han försöka få den tidigare ägaren att ersätta honom.

Andrahandsuthyrning?

Efter godkännande från styrelsen för andrahandsuthyrning av en bostadsrätt får du ta ut en brukshyra. Dvs en hyra motsvarande vad en hyresrätt i samma storlek, skick och läge skulle kosta. Hyrs lägeneheten ut möblerad kan hyran ökas med ytterligare 10-15%.

Opartisk instans?

Bostadsrättsnämnden är en från fastighetspartner helt fristående prövningsnämnd dit bostadsrättsinnehavare kan vända sig med svåra och eller kontroversiella frågor. Dom tar en marginell avgift för sina tjänster.

Avgå ur styrelsen?

Styrelsemedlem kan när den vill av vilket skäl som helst välja att avgå ur styrelsen.

Överlåtelseavgift?

Föreningen får ta ut en överlåtelse avgift som betalas av säljaren eller köparen. Riktlinjer för storleken på överlåtelseavgiften är 2,5% av ett basbelopp. Avgiften kan tas förutsatt att stadgarna har en bestämmelse om detta. Detsamma gäller en pantsättningsavgift som tas ut när du lånar med lägenheten som säkerhet. Denna avgift brukar vara 1% av ett […]

Måste jag vara medlem i föreningen?

Ja, för att bo i bostadsrätt måste du vara medlem i föreningen. Du måste vara godkänd innan du flyttar in så betala aldrig köplikviden förrän medlemskapet är klart.

Kontakta alltid styrelsen?

Kontakta alltid styrelsen då du funderar på att köpa lägenhet. Dom har kännedom om ekonomi, planerade renoveringar, grannar och närområdet.

Känner föreningen till min ekonomi?

Ja, föreningen tar oftast en kreditupplysning innan du beviljas medlemskap. Föreningen är också skyldig att förvara en kopia på köpekontraktet samt att till skatteverket rapportera kontrolluppgifter enlig lag.

Underhåll?

Renoveringsläget i en bostadsrättsförening i kombination med avsatta medel till reparationsfonder är avgörande för föreningens ekonomi framåt. VVS stammar och el är komponenter som är kostsamma att renovera och som båda riskerar att påverka lägenheterna invändigt då de görs.

Har säljaren skulder till föreningen?

Detta bör du undersöka så att ev. sådana betalas före tillträdesdagen. Annars kan föreningen komma att kräva köparen på dessa avgifter. Har det skett otillåtna ombyggnader av lägenheten kan det i värsta fall innebära att du som köpare ansvarar för att återställa lägenheten till skicket den var i innan ombyggnad.

Är arean riktig?

Olika normer har genom tiderna varit praxis för uppmätning av lägenheter vilket innebär att olika storlek på samma lägenhet kan finnas antecknat på olika ställen. Vill du vara säker på arean så mät upp den.

Kan jag vara säker på vem som äger bostadsrätten?

Det saknas offentliga register över ägare till bostadsrätter, men föreningen är skyldig att föra en lägenhetsförteckning. Som köpare skall du av säljaren begära ett utdrag ur förteckningen för den lägenhet du vill köpa. Där framgår vem som är ägare och om lägenheten är pantsatt.Är säljaren gift eller sambo måste också partnern godkänna försäljningen. Säljer ett […]

Kan föreningens ekonomi förbättras?

Sköts föreningens förvaltning av en proffesionell förvaltare, hur ser kostnaderna för fastighetsskötsel ut, kan detta arbete effektiviseras och kostnaderna sänkas? Hur är det med energiförbrukningen? Ja frågorna är många.Fastighetspartner tar gärna förvaltningsuppdrag där fokus är att optimera föreningens ekonomi, välkommen att kontakta oss för en diskussion i er styrelse.

Är årsredovisningen aktuell?

Ofta kan senaste årsredovisningen vara ett år gammal och på den tiden hinner det hända mycket. Tala gärna med någon i föreningens styrelse för att uppdatera dig på ekonomin. Det finns idag Internettjänster (www.boreda.se) där vissa analyser av föreningars ekonomi kan göras.

Är det bra med låg avgift?

Med låga driftkostnader, låga lån och eller stora hyresintäkter kan månadsavgiften vara låg vilket är mycket bra. Det är viktigt att ta del av underhållsplanen då eftersatt underhåll också kan vara orsaken till den låga avgiften. Detta innebär stora kostnader framöver.

Föreningen går med ständigt underskott?

Troligen tar föreningen ut för låga avgifter, men möjligheten finns också att föreningen sålt vindar eller hyresrätter och använt intäkterna till reparationer. Då visar resultatet på minus trotts att föreningen har god ekonomi.