Hyresavtal?

Teckna alltid avtal med andrahandshyresgäst så ni är överens om villkoren för uthyrningen. Innan uthyrning får påbörjas måste fastighetspartner ha fått dela en kopia av avtalet.

Uppsägningstider?

Den som har förstahandskontrakt kan inte säga upp sin andrahandshyresgäst innan avtalad hyrestid har gått ut. Det är bara den som hyr i andra hand som kan säga upp avtalet i förtid, och då med avtalad uppsägningstid. Om längre tid än 3 månaders uppsägningstid avtalats har andrahandshyresgästen ändå möjlighet att säga upp med 3 månaders […]

Vad händer med lägenheten om jag ej tänker flytta tillbaka efter andra handsuthyrningen?

Om förstahandshyresgästen inte ämnar återvända till lägenheten måste lägenheten sägas upp enligt avtalet, oftast 3 kalender månader före önskat avflyttningsdatum.

Vad händer om jag hyr ut utan lov från fastighetsägaren?

Om andrahandsuthyrningen sker utan samtycke eller tillstånd från hyresvärden förverkas hyresrätten enl. 42 § stycket 3 i hyreslagen.

Hur går det till att få tillstånd att hyra ut?

Från det att vi fått in kompletta uppgifter lämnar vi besked om andrahandsansökan godkänns eller inte inom ca 14 dgr – 1 månad. Fyll i ansökan om 2ra hands uthyrning under blanketter. För att vi skall kunna behandla din ansökan krävs att du bifogar intyg som styrker dina skäl till 2ra handsuthyrning. Vilka intyg som […]

Vilka grundläggande skäl gäller för andrahandsuthyrning?

För att få hyra ut lägenhet i 2:a hand gäller att det finns ”beaktansvärda skäl” enligt hyreslagen. Detta kan vara: studier eller arbete på annan ort; militärtjänstgöring; utlandstjänstgöring under viss tid; provsamboende med partner i annan lägenhet. Fastighetspartner beviljar i regel alldrig mer än 1 år i taget.

Vem är ansvarig?

Förstahandshyresgästen ansvarar gentemot hyresvärden (Fastighetspartner) för hyran och andra förpliktelser enligt hyresavtalet, såväl som för hyror som ordningen i lägenheten.