När kommer hyresavierna?

Avierna delas vanligen ut en gång i kvartalet: omkring den 15-20 i dec, mars, juni och september. Du som har autogiro får ingen hyresavi utskickad och bidrar på detta sätt också till en god miljö.

Jag har tappat min hyresavi. Hur får jag en ny?

Kontakta fastighetspartner via e-post (info@fastighetspartner.se) eller per telefon (031-788 26 00). Ange alltid namn personnummer, adress och lägenhetsnummer. Ny avi skckas ut mot en administrationsavgift enligt gällande prislista (f.n. 75 kronor) vilken debiteras på nästa kvartals hyresavisering.

Kan man betala via autogiro?

För att unvika förseningsavgifter, förenkla vår administration och värna om miljön vill vi att alla hyresgäster anmäler sig för autogiro. Du finner ansökan under blanketter. Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och skicka den till Fastighetspartner.

När skickar Fastighetspartner inkassokrav?

Omkring 10 dagar efter förfallen betalning, sänder vi inkassokrav via Juristinkasso som hanterar handläggningen. Den som får sin hyra sänd till inkasso får själv betala de extra kostnader detta innebär.

När skickar Fastighetspartner förseningsavgifter?

Den som ej erlagt hyran så att den finns på fastighetspartners konto den sista bankdagen i respektive månad påföres en förseningavgift enligt gällande prislista (fn 50 kronor per tillfälle). Avgiften debiteras i samband med nästa kvartals avisering av hyran.

När blir det hyreshöjning?

Senaste hyresuppgörelsen gäller till dess ny överenskommelse träffas.Hyresuppgörelserna görs normalt i januari eller februari årligen.

Kan jag betala hyran via Internet?

Ja! Det är dock vikigt att du alltid anger korrekt OCR-nummer och att du betalar med rätt avi för respektive månad, annars riskerar du att påföras en förseningsavgift även om du betalat.

Jag har glömt betala hyran i tid. Vad skall jag göra?

Hyran skall alltid vara betald sista vardagen i månaden. Betalning efter förfallodag medför att du påföres en föseningsavgift. Upprepade försenade betalningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet.