Vad händer med den som stör?

Beroende på vilken störning det handlar om behandlas ärendet lite olika av oss. Den som stör får också ett brev där vi påpekar vilka regler som gäller i boendet och vi uppmanar den störande att ta kontakt med oss. Om störningarna ändå fortsätter får den störande ett varningsbrev med hot om uppsägning av lägenheten. Upphör […]

Om du blir störd?

Om du ändå skulle bli störd av din granne är det bra om du pratar med din granne om störningarna. I annat fall tar du kontakt med oss. Vi vill helst att du talar om ditt namn och din adress, för att vi skall kunna kontakta dig om vi behöver ytterligare upplysningar. Naturligtvis behandlar vi […]

Hur undviker jag störningar i första hand?

Det är naturligtvis inte så att du inte får röra dig i din lägenhet eller träffa dina vänner. Ska du ha fest, tala då om det för dina grannar ett par dagar i förväg. Om de vet varför det låter lite extra hos dig är det lättare att överse med skratt och musik. Och nästa […]

Har jag rätt att känna mig trygg och inte bli störd i min bostad?

På Fastighetspartner vill vi att det ska vara en självklarhet för alla våra hyresgäster att det skall kännas lugnt, säkert och tryggt i deras bostad. Därför finns det vissa ordningsregler kring boendet som hyresgästerna måste följa för att alla skall kunna trivas. Till exempel får man inte orsaka onormalt mycket ljud, genom upprepade sena fester […]