Underhållsplan?

I styrelsens ansvar ingår att planera för underhåll av fastigheten, dess utrustning och maskiner. Förutom löpande drift och underhåll är det styrelsens ansvar att upprätta en underhålls plan. Syftet med underhållsplanen och åtgärderna i den är att bibehålla fastighetens funktioner i ursprungligt eller förbättrat skick.

Underhållsplanen redovisar alla byggdelar i fastigheten. Dessa byggdelar mängdas upp […]

Avsäga sig sin bostadsrätt?

Som medlem finns det möjligheten att avsäga sig bostadsrätten. Avsägelse innebär att man överger bostadsrätten utan ersättning. Man lämnar helt enkelt tillbaka nyckeln till föreningen.

Avsägelsen gör man genom att skriva till styrelsen och förklara att man avsäger sig bostadsrätten. Man är skyldig att betala avgiften under den månad man avsagts sig bostadsrätten och ytterligare […]

Förlora bostadsrätt (lägnhet)?

Det finns en mängd åtaganden som en bostadsrättsmedlem måste leva upp till avseende ekonomi, bestämmelser och stadgar. Inte minst har man ansvaret att övriga som bor i föreningen också skall trivas.

Nedan följer exempel på situationer som kan innebära att en medlem mister sin bostadsrätt, tvingas flytta och att sälja sin andel i föreningen.

Utebliven […]

Skydd för medlemmar?

Har man köpt en bostadsrätt behöver man oftast inte riskera att den kommer att förändras till följd av beslut tagna av någon annan. Med förändring menas ändringar i själva lägenheten och ändringar utanför lägenheten i utrymmen som är gemensamma.

Det finns dock möjligheter för föreningen att besluta om att förändra den lägenhet man har om […]

Medbestämmande?

Alla medlemmar har möjligheten att påverka och bestämma om saker som rör deras boende. Medlemmarna är föreningens högsta organ. I princip kan alla som är medlemmar kan vara med och bestämma om allting. För att underlätta förvaltningen utses en styrelse som får medlemmarnas förtroende och uppdrag att på bästa sätt förvalta föreningen under året.

Styrelsen […]

Stambyte?

I många föreningar är redan stammarna bytta och avloppen fungerar bra. Är man osäker på om de är bytta eller har problem med avloppen kan man med modern teknik besiktiga rörens insida för att upptäcka ev. behov av förbättringsåtgärder.

Att byta stammar är en kostsam operation som på många sätt påverkar alla som bor i […]

Vid vattenskada?

Vattenskador kan många gånger bli mycket omfattande. Om det läcker i ett tätskikt i någons duschrum kan det ta lång tid innan det upptäcks. Efter år av genomfuktning kan tex en trossbotten skadas och efter ytterligare tid därefter upptäcks skadan i lägenheten under.

Detta kan juridiskt ställa till problem då skadan rör flera underhållsansvariga. Den […]

Förändringar utvändigt?

Ibland upplåtes tex, mark eller balkonger till bostadsrätten. Viktigt att notera är att ombyggnad, nybyggnad av dessa ytor alltid måste godkännas av styrelsen innan de sker då underhållsansvaret i de flesta fall åvilar föreningen. Exempel på sådana förändringar kan vara att montera en ny balkong, anlägga en terrass eller att sätta upp skärmar eller staket.

Bygga om?

I en villa är det fritt fram att efter bygglov anpassa sin bostad och utforma den precis så som ägaren vill ha den, men i en bostadsrätt har man sina fyra väggar och avloppsstammar att ta hänsyn till. Många föreningar är generösa i sin syn på vilka ombyggnader man tillåter. Föreningen äger fastigheten och det […]

Underhåll?

I föreningens stadgar brukar det framgå i vilka fall bostadsrättsmedlemen svarar för underhåll respektive när föreningen gör det. Oftast brukar det vara så att medlemmen sköter huvudparten av allt inom lägenheten och att föreningen sköter allt det yttre och gemensamma ytor.

Bostadsrätten

Bostadsrättsförening äger fastigheten och i fastigheten finns det bostadsrättslägenheter. Som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen har du rätt att bo i föreningens lägenhet. Det är denna rätt som kallas bostadsrätt. Många tror att man äger sin lägenhet, men det gör man alltså inte. Det man äger är en ekonomisk andel av bostadsrättsföreningen genom vilken man […]