Om oss

 

Affärsidé

Vi på Fastighetspartner förvaltar andras fastigheter där vi erbjuder specialanpassad förvaltning med fokus på ditt behov för att förenkla din vardag och förbättrad fastighetsekonomi med värdetillväxt. Våra kunder är mindre och medelstora fastighetsägare, stiftelser, aktiebolag och samfälligheter.

Historik

Fastighetspartner har sitt ursprung i Westpartner AB som utgjorde en del av Götabankskoncernen (GOTA-Banken)

År 1998 förvärvades Westpartner AB av Newsec AB.

År 2002 övertogs förvaltningen av små och medelstora fastigheter i Newsec av det nybildade bolaget SFAB, Spelmansplatsens Förvaltning AB.

År 2008 ändrar bolaget namn till Fastighetspartner AB i samband med en förnyad strategi som säkerställer bolagets kapacitet och långsiktiga utveckling.

År 2016 förvärvade det börsnoterade SBC bolaget med syftet att under varumärket Fastighetspartner erbjuda förvaltning över hela landet till privata fastighetsägare, stiftelser samt samfälligheter.

 

Kunder

Vi har valt att rikta oss mot kunder i följande segment:

  • Privata fastighetsägare
  • Stiftelser
  • aktiebolag
  • Samfälligheter