Allmännyttiga fastighetsägare

Specialanpassade tjänster för Allmännyttiga fastighetsägare

De politiska vindarna påverkar kommunala och statliga fastighetsägares inriktning och kraven varierar över tiden. Ibland har man behov av att outsourca personal och totalförvaltning av vissa bestånd. I andra fall kan det vara nyttigt att konkurrensutsätta delar av en förvaltning för att öka effektiviteten i förvaltningsorganisationen.

Speciella situationer gör att det under perioder kan uppstå behov av beståndsutveckling där genomförande kraft, initiativ till analys, prioriteringar och utvecklingsinsatser behöver förstärkas. I vissa situationer saknas resurser eller motiv till att förvaltningen kan ske i egen regi och då uppstår behov av att lägga ut specifika förvaltningsuppdrag avseende ekonomisk, teknisk eller administrativ karaktär.

I samband med fastighetsövertag och transfereringar av bestånd eller fastigheter kan det också uppstå behov av stöd av speciell karaktär över en viss tid. Utveckling av IT-stöd, modeller för uppföljning av kostnader, kundnöjdhet, investeringar, processförbättringar, avveckling och utveckling av personal, managementutveckling och managementstöd. Listan kan göras lång på behov av insatser som ställer specifika krav på kompetens och som kan vara svåra att driva av ordinarie driftspersonal.

Nedan beskrivs de valbara tilläggstjänster som Fastighetspartner erbjuder utöver det urval av bastjänster som utgör grunden i förvaltningsåtagandet. Tjänsterna kan dock även köpas separat.

Skräddarsytt specialförvaltningspaketet

 • Anpassat urval – Ekonomisk förvaltning
 • Anpassat urval – Teknisk förvaltning
 • Anpassat urval – Fastighetsservice
 • Anpassat urval – Kompetensstöd

Beståndplanering

 • Utveckling
 • Avveckling

Hyresförhandling

 • Lokalhyresavtal
 • Bostadshyror

Advisory Board

 • Marknadsjämförelser – Benchmarking
 • Mentorskap
 • Styrelseuppdrag

Verksamhetsövertag

 • Övertag – Personal
 • Övertag – Förvaltning

Förvaltningseffektivitet – Utredning

 • Förvaltningskostnader – Åtgärdsförslag
 • El- och energikostnader – Åtgärdsförslag
 • Servicekostnader – Åtgärdsförslag

Bostadsrättsombildningar

Denna tjänst levereras genom noga utvalda partners.