Privata fastighetsägare

Specialanpassade tjänster för privata fastighetsägare

Kvalitetsförvaltning ger möjlighet till ökade hyresintäkter men ställer samtidigt krav på servicenivåer, struktur och förnyelse i förvaltningen vilket kräver tid, kompetens och erfarenhet.

Med vårt kundcenter kan felanmälan mottagas vardagar mellan 7-21. Samtliga inkommande serviceärenden loggas i ett system och följs upp. Allt för en hög kvalitativ förvaltning med hög servicegrad för hyresgäster och dig som fastighetsägare.

Som det ser ut i dag varierar bostadshyresnivåerna mellan samma boendekvalitet allt för mycket som inte går att förklara ur ett kundperspektiv. Fastighetspartner kan analysera dessa differenser och föreslå en handlingsplan för att skapa ”rätt” hyra. Tillgång till marknadskännedom och hyresförhandlingsexpertis är viktigt för att nå ett lyckat förhandlingsresultat, vilket i sin tur är grunden för en god fastighetsekonomi.

Nedan beskrivs de valbara tilläggstjänster som Fastighetspartner erbjuder utöver det urval av bastjänster som utgör grunden i förvaltningsåtagandet. Tjänsterna kan också köpas separat.

Kapitalutveckling

  • Driftnettoutveckling
  • Fastighetsutveckling
  • Investeringsrådgivning

Förvaltningseffektivitet – Utredning

  • Förvaltningskostnader – Åtgärdsförslag
  • El- och energikostnader – Åtgärdsförslag
  • Servicekostnader – Åtgärdsförslag

Hyresförhandling

  • Lokalhyresavtal
  • Bostadshyror